Spotkanie w Strasburgu zostało zorganizowane przez Grupę Ekspertów ds. reformy ETPCz (Committee of Experts on reform of the Court, DH-GDR), działającą w ramach Komitetu Sterującego ds. Praw Człowieka (CDDH).  
P
oświęcone było czterem zagadnieniom: wprowadzeniu nowego systemu filtrowania spraw, wprowadzeniu uproszczonej procedury zmiany Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, koncepcji opłat za skargi wnoszone do ETPCz, oraz przyznania Trybunałowi nowej kompetencji do wydawania opinii doradczych na wniosek niektórych organów państw-stron Konwencji. Dyskusja na te tematy prowadzona jest w następstwie Deklaracji z Interlaken, przyjętej blisko rok temu, która wyznaczyła ogólne kierunki dalszego reformowania systemu Konwencji.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wiodących organizacji pozarządowych zajmujących się reprezentacją skarżących przed ETPCz. Helsińską Fundacją Praw Człowieka reprezentował Adam Bodnar, który przygotował relację z dyskusji.
Więcej >>>