Tematem dyskusji będą przedstawione w Koncepcji usprawnienia konsultacji publicznych rządowych projektów aktów normatywnych oraz oceny skutków regulacji propozycje dotyczące powoływania komitetów konsultacyjnych.
Organizatorzy zapraszają osoby, które chcą podzielić się swoimi doświadczeniami w organach doradczych i ciałach konsultacyjnych na etapie prelegislacyjnym. Zainteresowani udziałem w spotkaniu lub informacją na temat trwających prac mogą to zgłaszać na adres mailowy: piotr.trudnowski@ms.gov.pl.
Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że celem przygotowywanych propozycji jest bardziej efektywne wykorzystanie konsultacji publicznych w procesie legislacyjnym, podniesienie jakości oceny skutków regulacji rządowych projektów aktów prawnych oraz większa transparentność stanowienia prawa.
MS zachęca do zapoznania się z przedstawioną przez Ministerstwo Sprawiedliwości koncepcją reformy rządowego procesu legislacyjnego: tutaj.

Czytaj także: