Jak podkreśla Naczelna Rada Adwokacka, tegoroczna akcja odbywa się pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Adwokaci i aplikanci adwokaccy będą dyżurować w siedzibach kancelarii oraz niektórych izb adwokackich w godzinach 10:00-15:00. Wyjątkowo Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu przeprowadzi akcję tydzień później tj. 24 maja br., ze względu na odbywające się w tej izbie 17  maja Zgromadzenie Izby Adwokackiej.
Adresy, gdzie można zgłosić się po poradę, są zamieszczone na stronie www.adwokatura.pl. Informacje można też uzyskać pod warszawskim numerem telefonu: (22) 505-25-00.
Biuro Prasowe Naczelnej Rady Adwokackiej podkreśla w swoim komunikacie, że inicjatywa ta kierowana jest do osób, których sytuacja materialna lub życiowa nie pozwala na skorzystanie z pomocy prawnika na zwykłych zasadach. - Akcja Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich cieszy się wielką popularnością. Każdorazowo udzielanych jest ponad dziesięć tysięcy porad. Najczęściej zainteresowani oczekują pomocy w sprawach spadkowych, alimentacyjnych, podziału majątku po rozwodzie. Pytają również o kwestie związane z prawem pracy, prawem ubezpieczeniowym, a także dotyczącym nieruchomości i wypadków komunikacyjnych - czytamy w komunikacie.
Organizatorzy akcji sugerują, że osoby zainteresowane poradami powinny w miarę możliwości zabrać ze sobą dokumentację dotyczącą ich spraw (np. umowy, akty notarialne, pisma z urzędów). Pozwoli to adwokatom na dokładne zapoznanie się z problemem, a zatem na pełniejszą poradę.
Z poprzednich takich akcji wynika, że najczęściej zainteresowani oczekują pomocy w sprawach spadkowych, alimentacyjnych, podziału majątku po rozwodzie. Pytają również o kwestie związane z prawem pracy, prawem ubezpieczeniowym, a także dotyczącym nieruchomości i wypadków komunikacyjnych. Podczas poprzedniej edycji akcji - we wrześniu ub. roku - wiele pytań dotyczyło też kwestii egzekucji długów i problemów z wywiązywaniem się z umów tzw. szybkich pożyczek.
Tegoroczna akcja odbywa się w przeddzień święta patrona wszystkich prawników św. Ivo.