Jak podkreśla Naczelna Rada Adwokacka, tegoroczna akcja odbywała się pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
Adwokaci i aplikanci adwokaccy dyżurowali w siedzibach kancelarii oraz niektórych izb adwokackich w godzinach 10:00-15:00. Wyjątkowo Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu przeprowadzi akcję tydzień później tj. 24 maja br., ze względu na odbywające się 17  maja Zgromadzenie Izby Adwokackiej.
Adresy, gdzie można zgłosić się po poradę, są zamieszczone na stronie www.adwokatura.pl. Informacje można też uzyskać pod warszawskim numerem telefonu: (22) 505-25-00.
Biuro Prasowe Naczelnej Rady Adwokackiej podkreśla w swoim komunikacie, że inicjatywa ta skierowana jest do osób, których sytuacja materialna lub życiowa nie pozwala na skorzystanie z pomocy prawnika na zwykłych zasadach. - Akcja Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich cieszy się wielką popularnością. Każdorazowo udzielanych jest ponad dziesięć tysięcy porad. Najczęściej zainteresowani oczekują pomocy w sprawach spadkowych, alimentacyjnych, podziału majątku po rozwodzie. Pytają również o kwestie związane z prawem pracy, prawem ubezpieczeniowym, a także dotyczącym nieruchomości i wypadków komunikacyjnych - czytamy w komunikacie.
Organizatorzy akcji sugerują, że osoby zainteresowane poradami powinny w miarę możliwości zabrać ze sobą dokumentację dotyczącą ich spraw (np. umowy, akty notarialne, pisma z urzędów). Pozwoli to adwokatom na dokładne zapoznanie się z problemem, a zatem na pełniejszą poradę.
Z poprzednich takich akcji wynika, że najczęściej zainteresowani oczekują pomocy w sprawach spadkowych, alimentacyjnych, podziału majątku po rozwodzie. Pytają również o kwestie związane z prawem pracy, prawem ubezpieczeniowym, a także dotyczącym nieruchomości i wypadków komunikacyjnych. Podczas poprzedniej edycji akcji - we wrześniu ub. roku - wiele pytań dotyczyło też kwestii egzekucji długów i problemów z wywiązywaniem się z umów tzw. szybkich pożyczek.
Tegoroczna akcja odbywa się w przeddzień święta patrona wszystkich prawników św. Ivo.
Czytaj także: Adwokaci - mediatorzy będą bezpłatnie pomagać najuboższym>>>