Nowelę przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Resort uważa, że wprowadzenie możliwości składania wniosków drogą elektroniczną uprości i skróci procedurę.

Skorzystają na tym również komornicy. Ustawa zakłada, że elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe (e.p.w.) wszczynane będzie przez nich m.in. w zakresie dokonania w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości oraz wpisu o zajęciu nieruchomości zabezpieczonej hipoteką. Doprecyzowane zostaną także sporne obecnie kwestie: dołączanych do wniosku dokumentów oraz dokonywania wpisów o przyłączeniu się kolejnych wierzycieli do egzekucji z nieruchomości.