Projekt przygotował resort sprawiedliwości, który powołał w tym celu zespół sędziów, syndyków, ekonomistów. Nowe prawo restrukturyzacyjne ma zapewnić przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej skuteczną restrukturyzację, jednocześnie gwarantując prawa wierzycieli.

Restrukturyzacja ma pomóc firmie wyjść z kłopotów finansowych, ma ją uchronić przed bankructwem i likwidacją, a w efekcie umożliwić wyjście na prostą oraz dalszą działalność. Proponowane zmiany mają stanowić alternatywę dla postępowań obejmujących likwidację majątku, zwłaszcza gdy dłużnik szybko stwierdzi problemy płynnościowe.

Po wejściu w życie ustawy firmy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej będą mogły skorzystać z procedur restrukturyzacyjnych, które pozwolą im opanować problemy z płynnością i w rezultacie uniknąć likwidacji. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać procedurę dopasowaną do swoich potrzeb. Rozwiązanie takie jest elementem tzw. Polityki nowej szansy, czyli kompleksowej strategii gospodarczej państwa, skierowanej na ochronę przedsiębiorstw, miejsc pracy, kapitału intelektualnego i know-how. Postępowania restrukturyzacyjne umożliwią zmianę w strukturze majątku, zobowiązań przedsiębiorcy i zatrudnienia.


ID produktu: 40158565 Rok wydania: 2015
  Pozycja wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo na majątku upadłego w postępowaniu upadłościowym wybrane zagadnienia przepisów prawa upadłościowego i naprawczego -SZKOLENIE>>>