Sejmowa komisja sprawiedliwości zarekomendowała przyjęcie poprawek - najważniejsza z nich wykreśla pierwotny zapis, że powołanie p.o. prezesa TK przez prezydenta wymaga kontrasygnaty premiera.

Czytaj: PiS ma kolejny projekt "porządkujący" sytuację w TK>>

Wieczorem w środę zaplanowano wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dzień wcześniej, we wtorek sejmowa komisja sprawiedliwości zaopiniuje wniosek o powołanie Michała Warcińskiego na stanowisko sędziego TK. Kandydaturę Warcińskiego zgłosiło PiS. 19 grudnia kończy się kadencja sędziego Andrzeja Rzeplińskiego, obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Warciński to jedyny kandydat na sędziego TK.

Dr Warciński jest obecnie dyrektorem Biura Analiz Sejmowych. Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, specjalność prawo cywilne, adiunktem w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autorem monografii "Umowne prawo odstąpienia" oraz publikacji "Służebność gruntowa według kodeksu cywilnego" (rozprawa habilitacyjna).(ks/pap)