Jak wynika z danych Prokuratury Krajowej, w 2017 r. prokuratury w całym kraju prowadziły 5678 postępowań dotyczących błędów medycznych – o prawie 15 proc. więcej niż w 2016 r. 
 
W Prokuraturach Regionalnych było łącznie – 726 takich spraw – o 57 proc. więcej niż w 2016 r., a w okręgowych - 1873 – o ponad 78 proc. więcej niż rok wcześniej.
 
Pacjenci i ich bliscy częściej zawiadamiają o błędach medycznych
Śledczy przyznają, że coraz częściej o błędach medycznych zawiadamiają prokuraturę pacjenci i ich bliscy. Sprawy takie, związane ze śmiercią pacjenta, coraz częściej zgłaszają też same szpitale.  
 
- Większa liczba postępowań dot. tego typu przestępstwa, to również efekt utworzenia (w 2016 r.) specjalnych wydziałów w prokuraturach regionalnych oraz przejęcia do prowadzenia części takich spraw przez prokuratury okręgowe – mówi prokurator Arkadiusz Jaraszek z działu prasowego Prokuratury Krajowej.
 
W jego ocenie te działania wpłynęły również na poprawę jakości postępowań, m.in. prokuratorzy w większym stopniu niż wcześniej osobiście wykonują czynności procesowe, w tym np. przesłuchania świadków.

Nadal problemem uzyskanie opinii biegłych
W 2017 roku zwiększyła się także liczba spraw zawieszonych z uwagi na czas oczekiwania na opinie ekspertów z zakresu medycyny – taką decyzje podjęto w 1665 sprawach; w 2016 r. w 1376 sprawach.
 
- Problemem, przy stale rosnącej liczbie spraw dot. błędu medycznego, jest w dalszym ciągu zbyt mała liczba zakładów medycyny sądowej istniejących przy ośrodkach uniwersyteckich, które wyrażają zgodę na podjęcie się opracowania opinii – mówi prokurator Jaraszek.
 
Jak dodaje, chodzi o kluczową dla postępowania ocenę biegłego, czy zachodzi związek normatywny między zachowaniem lekarza lub personelu medycznego, a narażeniem pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 
 
- Powoduje to bardzo długi czas oczekiwania na opracowanie takiej opinii - od kilku do nawet kilkunastu miesięcy – dodaje.
 
W 2017 r. więcej aktów oskarżenia ws. błędów medycznych
W 2017 r. prokuratury skierowały też do sądów więcej aktów oskarżenia dot. błędów medycznych – w sumie 139; objęto nimi 192 osoby.
 
Lekarz a prawa pacjenta. Poradnik prawny >>