Program konferencji obejmuje m.in. panel  "Wolność religijna a państwo", (moderowany przez prof. dr hab. Zdzisława Kędzię z Katedry Prawa Konstytucyjnego, WPiA UAM, w ramach którego m.in. dr Michał Kowalski z Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego UJ mówił będzie o standardach europejskich w odniesieniu do symboli religijnych w przestrzeni publicznej, a o tym samym w świetle prawa polskiego – dr hab. Jarosław Szymanek z Instytutu Nauk Politycznych UW.
Z kolei w panelu "Wolność
religijna a jednostka" (moderator – prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski, sędzia TK) m.in. dr Ireneusz Kamiński, INP PAN bedzie mówił o granicach wolności sumienia i wyznania, a dr Wojciech Brzozowski z Katedry Prawa Wyznaniowego WPiA UW  o uzewnętrznianiu przynależności religijnej.                    
Interesująco zapowiada się też panel "Wolność religijna a religia" (moderator – prof. dr hab. Ewa Łętowska, sędzia TK), w ramach którego prof. dr hab. Roman Wieruszewski, z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN przeanalizuje problem finansowania szkół wyznaniowych ze środków publicznych. W tym samym panelu dr Adam Bodnar z Zakładu Praw Człowieka WPiA UW wygłosi referat pt. "Nauczanie religii i etyki w szkołach publicznych w świetle standardów międzynarodowych i prawa polskiego".

Program konferencji >>>

PONIEDZIAŁEK, 29 LISTOPADA 2010 r. GODZ. 9.30 – 17.00
 
Siedziba Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
ul. Seweryna Mielżyńskiego 27/29, Poznań
Zgłaszanie udziału do 15 listopada 2010 r. na adres:  phrc@man.poznan.pl