W konferencji, która obędzie się 3 czerwca br. wezmą też udział: prof. Andrzej Rzepliński, prezesa Trybunału Konstytucyjnego, prof. Małgorzaty Gersdorf, pierwszy prezes Sądu Najwyższego i prof. Marka Zirk-Sadowskiego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego. W debacie uczestniczyć będą także sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, administracyjnych oraz członkowie stowarzyszeń sędziowskich.

Program debaty:

- „Wzajemne zaufanie pomiędzy sądami krajów Unii Europejskiej” prof. Koen Lenaerts, prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
- „Być sędzią”, prof. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego;
- „Nadzór administracyjny Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego nad sądami powszechnymi” prof. Małgorzata Gersdorf, pierwszy prezes Sądu Najwyższego;
- „Relacje pomiędzy sądami administracyjnymi a sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym”, prof. Marek Zirk-Sadowski, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Czytaj: Rzecznik KRS: sędziowie obawiają się weryfikacji>>