Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że zawieszenie reklamy odbyło się zgodnie z prawem oraz nie doszło do naruszenia dóbr osobistych powódki. Sprawa objęta została Programem Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a pełnomocnikiem pro bono skarżącej jest radca prawny Artur Sidor.