Sąd dostanie nowy budynek. Inwestor opłatę za jego udostępnianie.
To innowacyjny i pilotażowy program. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu 4 lutego dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wybór partnera prywatnego – Warbud Infrastruktura. Oferta opiewa na 122 940 429,60 zł brutto. Inwestor zobowiązał się zaprojektować, wybudować, wyposażyć, a następnie przez 20 lat utrzymywać i zarządzać obiektem.
Jerzy Kozdroń, wiceminister sprawiedliwości odpowiedzialny za sprawy budżetowe w Ministerstwie Sprawiedliwości uważa, że taka forma jest jednym ze sposobów poprawy sądowej infrastruktury. – Myślimy o kolejnych inwestycjach, ale chcemy sprawdzić, jak ta sprawdzi się w praktyce – mówi.
Więcej: Rzeczpospolita>>> 

ID produktu: 40152997 Rok wydania: 2010
Autor: Marian Moszoro
Tytuł: Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze użyteczności publicznej>>>