W ramamch targów odbędą się konferencje oraz wykłady poświęcone tematyce bezpieczeństwa i najnowszym osiągnięciom techniki kryminalistycznej. Poprowadzą je przedstawiciele czołowych instytucji i służb. Będą to: Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Służba Celna, Straż Graniczna oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – Instytut Badawczy. Targi CrimeLab, których organizatorem jest firma MT Targi Polska, odbędą się w dniach 12-14 marca w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie.
Jak podkreślają organizatorzy targów, technika kryminalistyczna, będąca najstarszą z dziedzin kryminalistyki, składa się z wielu działów, które pozwalają na kompleksowe opracowanie badawcze dowodów rzeczowych ujawnionych w miejscach czynów przestępczych. Dziedzina ta cały czas się rozwija, dzięki czemu korzystanie z nowoczesnych narzędzi umożliwia coraz szerszą i bardziej precyzyjną identyfikację cząstkową osób, rzeczy i stanów. Program wydarzeń towarzyszących tegorocznej edycji Targów CrimeLab obejmuje udział jednostek
i instytucji, które odgrywają wiodącą rolę w rozwoju techniki kryminalistycznej w Polsce, a na co dzień korzystają z najnowszych osiągnięć naukowych.

Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie po raz pierwszy został zaproszony
do współorganizacji konferencji pt. „Katastrofy – działania ekspertów z zakresu różnych dziedzin nauk sądowych”, która odbędzie się 12 marca. Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom działań wyjaśniających, jakie mogą wykonać eksperci sądowi, aby postępowanie w razie katastrofy było przeprowadzone w sposób rzetelny i niezależny. Specjaliści z Insytutu wygłoszą prelekcje dotyczące takich dziedzin sądowych jak: analiza mowy i nagrań, antropologia, genetyka, psychologia, genetyka, rekonstrukcja wypadków drogowych i toksykologia.

Postęp techniki kryminalistycznej
Drugiego dnia targów, tj. 13 marca, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – Instytut Badawczy wraz z Polskim Towarzystwem Kryminalistycznym i Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury zorganizuje II Międzynarodową Konferencję Naukową pt.: „Miejsce zdarzenia”. Zaprezentowane zostaną aktualnie prowadzone prace badawczo-rozwojowe z zakresu techniki kryminalistycznej. Celem konferencji jest podsumowanie i omówienie obecnego stanu wiedzy na temat badania miejsca zdarzenia w Polsce i za granicą. Współpraca służb, które działają i prowadzą badania w miejscu zdarzenia, jest kluczowa
dla uzyskania niepodważalnych materiałów dowodowych, dlatego prelegenci skupią się na optymalnych rozwiązaniach w taktyce oględzin. Podczas konferencji zdefiniowane zostaną także stanowiska w zakresie prawnym, formalnym i merytorycznym w kryminalistycznym badaniu miejsca zdarzenia.

Dodatkowo konferencji będą towarzyszyć otwarte dla wszystkich zwiedzających pokazy oględzin miejsca zdarzenia poświęcone zbieraniu śladów i zabezpieczaniu dowodów w nielegalnym laboratorium narkotykowym oraz na miejscu zabójstwa.

Trzeciego dnia Targów CrimeLab Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – Instytut Badawczy oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych zorganizują warsztaty pt. „Co warto wiedzieć o swoich dokumentach?!”. Wykładowcy przedstawią podział i rodzaje zabezpieczeń przed fałszerstwem
w dokumentach polskich i zagranicznych. Uczestnicy dowiedzą się również jak skutecznie weryfikować zabezpieczenia oraz jakie są najczęściej występujące fałszerstwa wśród polskich dokumentów.

Wykłady Służby Celnej i Straży Granicznej

Z kolei Służba Celna pierwszego dnia targów poprowadzi wykład pt. „Rola laboratoriów celnych w obszarze bezpieczeństwa produktu”. Wkład w program merytoryczny targów będzie miała także Komenda Główna Straży Granicznej, której przedstawiciele wygłoszą następujące wykłady: „Tajniki pisma ręcznego”, „Nowe technologie w bezpieczeństwie dokumentów publicznych” oraz „Blaski i cienie dokumentów źródłowych”.

Patronat Honorowy
nad Targami CrimeLab 2014 objęli Stanisława Prządka, przewodnicząca Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Marek Biernacki, minister sprawiedliwości.

Wstęp na targi oraz udział w wydarzeniach towarzyszących Targów CrimeLab są bezpłatne, wymagana jest natomiast wcześniejsza rejestracja online lub na miejscu. Wyjątkiem jest konferencja naukowa pt. „Miejsce zdarzenia” (rejestracja na stronie www.miejscezdarzenia.edu.pl, koszt uczestnictwa to 100 zł). Rejestracja na Targi CrimeLab obejmuje również wstęp na Targi EuroLab. Oba wydarzenia będą otwarte w godzinach 9:00-17:00 w dniach 12 i 13 marca, natomiast 14 marca w godzinach 9:00-15:00.

Więcej informacji oraz formularze rejestracyjne znajdują się na stronie www.crimelab.pl.