Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" z 19 sierpnia 2010 r. w sprawie akcji protestacyjnej sędziów zakłada także wezwanie sędziów do odmowy udziału w pracach komisji wyborczych w najbliższych wyborach samorządowych.
Członkowe Stowarzyszenia będą również
kierować do Prezesa Rady Ministrów listy protestacyjne w postaci „czerwonej kartki” wręczanej mu za uporczywe naruszanie art. 178 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.