Marszałek poinformował, że rozmowa z prezydentem dotyczyła też treści pytań referendalnych. - Ten temat omówimy bardziej szczegółowo na kolejnym spotkaniu z panem ministrem Pawłem Muchą, które odbędzie się w środę - zapowiedział.

Czytaj: Do 10 pytań ma być w referendum konstytucyjnym>> 

Natomiast termin referendum - nie będzie to już tematem rozmów. - Pan prezydent jest zdecydowany co do przeprowadzenia referendum w dniach 10-11 listopada - powiedział Karczewski. - Zgadzamy się z panem prezydentem, że inicjatywa dotycząca referendum konstytucyjnego jest bardzo ważna. Wspólnie z panem prezydentem uważamy, że zmiany w konstytucji są potrzebne i w tym celu konieczna jest szeroka debata i konsultacje społeczne - powiedział marszałek Senatu.

W lipcu zaplanowane są dwa posiedzenia Senatu - pierwsze w dniach 10-11 lipca, a drugie 25-27 lipca. - Wniosek pana prezydenta będzie przez nas rozpatrywany na ostatnim posiedzeniu Senatu w lipcu, wtedy też odbędzie się debata nad wnioskiem o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego i zostanie podjęta przez Senat decyzja - powiedział marszałek Senatu.