Egzamin polega na rozwiązaniu testu oraz wykonaniu zadania problemowego. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania pozytywnych wyników z obu jego części. Wymaga to uzyskania co najmniej 75 punktów z testu (na 100 możliwych) oraz co najmniej 20 punktów za rozwiązanie zadania problemowego (na 30 możliwych).

Dotychczas egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego (wcześniej syndyka) zdało łącznie 1249 osób.