Jak przypomina Naczelna Rada Adwokacka, dzień ten przypada 10 grudnia, w sobotę, dlatego zajęcia prowadzone będą 9 grudnia.

Wśród proponowanych tematów do poruszenia na lekcjach jest kwestia dostępu do prawnika
w momencie zatrzymania. Adwokaci mówić będą o tym, jakie prawa przysługują zatrzymanemu. Uczniowie otrzymają też informacje, jak i gdzie szukać pomocy prawnej.
- Adwokaci będą odpowiadać na pytania o tajemnicę zawodową i co zrobić, jeśli postępowanie sądowe trwa za długo, z jakimi kosztami wiążą się postępowania sądowe – mówi adw. Justyna Metelska, jedna z koordynatorek Dnia. – Wyjaśnią uczniom, dlaczego ważna jest poufność
w kontaktach z adwokatem i czy obrońca może być zwolniony z tajemnicy obrończej - dodaje.

Adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, również koordynatorka akcji, podkreśla rolę edukacji prawnej wśród uczniów. – W Polsce ciągle świadomość prawna jest na bardzo niskim poziomie. Przez inicjatywy takie jak Europejski Dzień Prawnika, chcemy edukować młodych ludzi i kształtować dobrą praktykę korzystania z pomocy adwokata przy podejmowaniu decyzji, które wiążą się z konsekwencjami prawnymi – tłumaczy mec. Mączka-Pacholak.  
 
Zdaniem koordynatorek, w obchodach EDP niezwykle cenne jest zaangażowanie izb adwokackich, każda z nich ma wyznaczonego koordynatora, który kontaktuje się ze szkołami deklarującymi chęć przeprowadzenia lekcji prawa.

Europejski Dzień Prawnika przypada w tym samym dniu, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Hasłem EDP jest „Dostęp do prawnika to dostęp do Twoich praw” („Access your lawyer to access your rights”).

Europejski Dzień Prawnika
ustanowiła Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), w Polsce obchodzony jest wspólnie przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Krajową Izbę Radców Prawnych. Organizowany jest on we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jego celem jest promowanie idei państwa prawa i podstawowych wartości wymiaru sprawiedliwości, propagowanie zawodu prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę społeczeństwa obywatelskiego. W tym roku jest dostęp do wymiaru sprawiedliwości, a motywem przewodnim kwestia dostępu do pomocy prawnej w postępowaniu karnym.

CCBE w tym roku podkreśla szczególną wagę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013r. w sprawie prawa dostępu do adwokata
w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa
do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności.