Obecność na ceremonii otwarcia potwierdził książę Asturii, który jest honorowym przewodniczącym Forum.
Wydarzenie jest kierowane do wszystkich środowisk prawniczych Europy. Przez trzy dni będą prowadzone dyskusje na bieżące tematy dotyczące prawa europejskiego. Do głównych zagadnień należeć będą: prawo prywatne i biznesowe – kryzys bankowy, inwestycje prywatne i niewypłacalność, nowe rozwiązania w zakresie europejskiego prawa karnego, prawo publiczne – migracja i prawo uchodźcze.
Europejskie Forum Prawnicze jest organizowane corocznie w różnych miastach Europy. Przykładowo, gospodarzami w 2001 r. była Norymberga, w 2003 r. – Ateny, w 2005 r. – Genewa, w 2007 r. – Wiedeń, w 2009 r. – Budapeszt, a w 2011 r.  – Luksemburg.
Forum odbędzie się w międzynarodowym centrum konferencyjnym w Barcelonie (Barcelona International Convention Center) w budynku Forum Auditorium (Plaza de Willy Brandt, 11-14).
Bliższe informacje na stronie http://www.ejf2013.com