Zakończyły się już zgromadzenia izb adwokackich dotyczące m.in. budżetu. Izby miały bowiem czas na ich przeprowadzenie do 30 czerwca. Tematem przewodnim wielu z nich była wysokość obciążeń na rzecz samorządu.
W kilku izbach obniżono składki – najbardziej spektakularnie w stolicy, niemal o połowę (z 235 zł do 120 zł), i to wbrew stanowisku rady, która proponowała obniżkę do 200 zł. Sprawą ma się jeszcze zająć nadzwyczajne zgromadzenie izby planowane na jesień.
W innych izbach zgromadzenia uwzględniały propozycje władz. W Poznaniu obniżono składki z 226 zł do 165 zł (kwota uwzględnia już część przekazywaną do Naczelnej Rady Adwokackiej, ale nie zawiera obowiązkowego OC), w Szczecinie z 258 do 210 zł, w Krakowie ze 195 do 169 zł. Więcej: Rzeczpospolita>>>