Zgodnie z tą zmianą zwolnienie obejmuje tych podatników, których obroty – na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych – nie przekraczają 20 tysięcy złotych w skali roku. 

Zgodnie z przepisami przejściowymi wprowadzane w rozporządzeniu proporcjonalne obliczenie obrotów nie będzie stosowane w przypadku podatników, którzy rozpoczęli działalność i sprzedaż w 2012 r. – będzie ich obowiązywać limit w wysokości 20 tysięcy złotych bez względu na okres prowadzonej w 2012 roku działalności.
Dodatkowo podatnicy, którzy korzystali ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia (tj. do dnia 1 stycznia 2013 r.) oraz nie będą mieli prawa do dalszego korzystania z tego zwolnienia na podstawie nowych regulacji są zobligowani do rozpoczęcia ewidencjonowania z dniem 1 marca 2013 r.

Podstawa: rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. (Dz.U. z 11.12.2012 poz. 1382).

Więcej>>