Sędzia Skuris ma obecnie 64 lata. Jest doktorem prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Doktoryzował się na Uniwersytecie w Hamburgu.  W latach 1972-1977. Profesor prawa publicznego na Uniwersytecie w Bielefeldzie (1978) i Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach (1982). Pracował krótko w rządzie Grecji jako minister spraw wewnętrznych w 1989 roku i ponownie w 1996 roku.
W 2005 roku Uniwersytet Wileński przyznał mu tytuł doktora honoris causa.

Prezydent Skouris przewodniczył kilku  przełomowym orzeczeniom, takim jak:  BF Cadman przeciwko Health & Safety Executive (C-17/05), w 2006 r., który orzekł, że wynagrodzenie wypłacane w oparciu o "skalę dłuższego stażu" nie jest dyskryminacją płci, chyba że staż pracy nie był czynnikiem dyskryminującym. Inne znane sprawy to: Brian Francis Collins v. Sekretarz Stanu ds. Pracy i Emerytur (C-138/02), z 2004, który obalił roszczenia dyskryminujące świadczenia pracownicze w Wielkiej Brytanii, dzięki czemu rozszerzył się dostęp do świadczeń osób starajacych się o obywatelstwo UE.

Innym godnym zauważenia wyrokiem prezesa jest Coleman przeciwko Attridge Law , w którym Trybunał orzekł, że matka, z którą rozwiązano umowę z powodu konieczności opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem ma prawo do ochrony przed dyskryminacją osób niepełnosprawnych.

Źródło: ETS