Aby zarejestrować dokumenty urzędowe w innym państwie członkowskim lub po prostu móc się nimi posługiwać, prowadząc działalność gospodarczą za granicą, przedsiębiorcy muszą spełniać wiele formalności. Polegają one głównie na wcześniejszym wydaniu przez właściwy organ państwowy poświadczenia autentyczności dokumentu. Może to być uzyskanie odpisu czy pieczęci lub potwierdzonego tłumaczenia.Przyjęta w lutym rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli i przedsiębiorstw poprzez uproszczenie przyjmowania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej zapowiada zniesienie niektórych z dotychczasowych obowiązków. Po wejściu w życie planowanych regulacji przedsiębiorcy nie będą musieli oznaczać dokumentów m.in. klauzulą apostille. Zwolnieni będą również od obowiązku przedstawiania uwierzytelnionych, czyli potwierdzonych notarialnie tłumaczeń.
– Organy będą musiały przyjmować przedstawiane im dokumenty urzędowe, wydane przez organy innego państwa członkowskiego lub przez organy unijne, bez legalizacji lub bez apostille – wyjaśnia dr Bartosz Kucharski, adwokat z kancelarii Goński & Kucharski Adwokaci w Łodzi.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna