Scenariusz takiego procederu jest następujący: podpisuje się umowę z kurierem, który przesyłkę dostarcza przez kuriera. Po przeczytaniu umowy klient decyduje się odstąpić od umowy. Przesyła listem poleconym odstąpienie od umowy. W terminie ustawowym 10 dni ( zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy o ochronie praw konsumentów). Termin ten jest terminem ostatecznym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługiod dnia jej zawarcia. Bardzo często sie zdarza, że sprzedawca nie respektuje tego wypowiedzenia i przesyła rachunki do zapłaty.
Tworzy się dług. Dług ten sprzedawca sprzedaje firmie windykacyjnej, która wysyła pozew elektroniczny do e-sądu w Lublinie. Z tym, że najczęściej w piśmie podaje adres, pod którym klient na stałe nie mieszka. Podwójne awizo nie jest doręczane. A wiec nie można złożyć sprzeciwu od nakazu zapłaty. Sąd zaocznie wydaje orzeczenie sprzeczne z interesem klienta.
Ciekawe w tych wszystkich sprawach jest to, że pierwsze rachunki do zapłaty przychodzą  na adres właściwy, natomiast zawiadomienia o pozwie i toczącej się sprawie - pod adresy - niewłaściwe. W ten sposób klient nie wiedząc o procesie, nie może się skutecznie bronić, a zatem jest pozbawiony prawa do sądu. Może tylko oczekiwać komornika, który akurat trafi pod adres właściwy.

Pułapki te zastawiane są szczególnie na małych przedsiębiorców, których nie obejmuje cytowana ustawa.
Warto zaznaczyć, że na celowniku nieuczciwych sprzedawców znajdują się osoby, które maja inne miejsce zameldowania od zamieszkania.
UOKIK informuje, że przedsiębiorca-sprzedający najpóźniej w chwili złożenia konsumentowi propozycji zawarcia umowy na odległość, ma obowiązek poinformować nas o prawie do odstąpienia od umowy, a następnie potwierdzić tę informację na piśmie najpóźniej momencie rozpoczęcia spełnienia świadczenia.
Ponadto odstąpienie od umowy nie może nastąpić w dowolny sposób. Należy złożyć w dziesięciodniowym terminie oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia do przedsiębiorcy. Najlepiej zrobić to listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.