1 grudnia 2010
godz. 10:00 - 14:00
Hotel Nadmorski, ul. Ejsmonda 2 Gdynia

Celem warsztatów, odbywających się w ramach cyklu "Kancelaria i Biznes", jest pogłębienie wiedzy z zakresu marketingu usług prawniczych i podnoszenie przewagi konkurencyjnej kancelarii. Problematyce tej poświęcone były dotychczasowe szkolenia.

Program szkoleniowy będzie obejmował następujące zagadnienia:

  • Umiejętności interpersonalne jako narzędzie biznesowe
  • Techniki komunikacji jako skuteczne narzędzie do zbudowania i podtrzymania relacji
  • Pozycjonowanie kancelarii a umiejętności personalne - autoprezentacja
  • Procedury wewnętrzne w celu utrzymania dotychczasowych klientów
  • Rola przywództwa w kreowaniu zachowań pro klienckich
  • Zarządzanie zespołem- sytuacyjne style kierowania
  • Zarządzanie pokoleniem Y

Prelegentka: Edyta Hillesland - coach (certyfikat International Coaching Community, ORSC Fundamentals) i trener, praktyk biznesu, wieloletni menedżer i dyrektor w firmach polskich i zagranicznych, wykładowca w Laboratorium Psychoedukacji oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, współautorka polskiej naukowej książki o coachingu.
Rejestracja do 29 listopada: www.LEX.pl/warsztatyprawne
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ