Potyczka ta będzie go słono kosztować, bo aż 80 mln dol. Tyle jego właściciel, Anton Titov, ma zapłacić MPAA. Kwota bardzo duża, ale mogła być jeszcze większa. Początkowo MPAA żądało aż 500 mln dol. kary. Obie strony poszły jednak na ugodę.
Hoftile będzie mógł wznowić działalność dopiero, gdy zapłaci grzywnę i wprowadzi odpowiednie zabezpieczenia pozwalające zapobiec udostępnianiu treści łamiących prawa autorskie. Na stronie znajduje się już informujący o tym komunikat.
Więcej: wyborcza.biz>>>