Niedozwolone porozumienie trwa od 2002 roku. Young Digital Planet jest m.in. producentem programów edukacyjnych wydawanych na płytach CD i DVD. Wątpliwości Urzędu wzbudziły umowy zawierane przez spółkę z dystrybutorami jej produktów.

Postępowanie przeciwko Young Digital Planet zostało wszczęte w czerwcu 2012 r. Wykazało ono, że przedsiębiorca zobowiązywał dystrybutorów swoich produktów do stosowania ściśle określonych cen detalicznych, które mogły zostać pomniejszone jedynie o 5 lub 10 proc. Ponadto partnerzy handlowi musieli konsultować z producentem przeprowadzanie akcji promocyjnych, których skutkiem byłaby sprzedaż po cenach niższych niż ustalone. Zakwestionowane umowy zawierane były w latach 2002-2010, część z nich nadal obowiązuje.

W efekcie działań Young Digital Planet klienci detaliczni mogli zostać pozbawieni możliwości zakupu produktów spółki taniej niż zostało to odgórnie ustalone. Takie praktyki są zabronione, każdy ze sprzedawców powinien mieć możliwość samodzielnego ustalania ceny oferowanych przez siebie towarów.

Za zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję na spółkę Young Digital Planet została nałożona kara finansowa w wysokości ponad 28 tys. zł (28 665 zł). Decyzja nie jest prawomocna. Przysługuje od niej odwołanie do sądu.