Jak przypomina Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, działalność przewoźników lotniczych jest regulowana i wymaga koncesji przyznanej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC). 4You Airlines, to spółka, która nie jest jeszcze przewoźnikiem, ponieważ obecnie stara się o uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń. W sierpniu rozpoczęła internetową sprzedaż biletów lotniczych, zapowiadając start działalności przewozowej na 3 listopada br. Postępowanie wyjaśniające zostało wszczęte przez Prezesa Urzędu po otrzymaniu informacji z ULC, dotyczących m.in. możliwości rozpoczęcia przez spółkę działalności przewoźnika w deklarowanym terminie.

UOKiK sprawdza czy firma na stronie internetowej prawidłowo informuje konsumentów o rodzaju prowadzonej działalności, czy nie dochodzi do sugerowania konsumentom, że jest przewoźnikiem lotniczym, podczas gdy w rzeczywistości pośredniczy w zawieraniu umów przewozu lotniczego na rzecz innego przedsiębiorcy. Ocenie podlega także prawidłowość procesu sprzedaży m.in. czy na stronie publikowany jest regulamin przewozu.

- Od początku naszej działalności dokładaliśmy wszelkich starań, aby nasi klienci byli rzetelnie poinformowani o rodzaju oferowanych usług oraz prowadzonej przez 4You Airlines działalności. Jesteśmy przekonani, że procedura wyjaśniająca UOKiK-u jedynie to potwierdzi, gdyż naszym celem jest i było stworzenie oferty, która stanowi odpowiedź na potrzeby jak największej grupy podróżujących - wyjaśnił PAP wiceprezes Zarządu 4You Airlines Michał Mikołajczak.

Jak podkreśla UOKiK w opublikowanym w poniedziałek komunikacie, postępowanie wyjaśniające prowadzone jest zawsze w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy. Ma ono na celu wstępne zbadanie sytuacji rynkowej. Jeżeli w trakcie postępowania wyjaśniającego Prezes Urzędu stwierdzi nieprawidłowości, może wszcząć postępowanie w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Przy okazji wszystkim konsumentom korzystającym z oferty internetowej rezerwacji biletów lotniczych UOKiK przypomina o konieczności sprawdzenia, czy przedsiębiorca będący stroną umowy przewozu lotniczego ma certyfikat przewoźnika i koncesję na wykonywanie lotów na tych trasach.
Lista przewoźników lotniczych dostępna jest pod adresem: www.ulc.gov.pl/pl/prawa-pasazera/adresy-przewoznikow.