Nowy serwis adresowany jest przede wszystkim do firm. - Jeśli jesteś przedsiębiorcą i masz wątpliwości dotyczące zakupów przez internet, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w tradycyjnym sklepie - odwiedź serwis, który pomoże przygotować twoją firmę do zmian prawnych - czytamy w komunikacie informującym o powstaniu portalu. W akcji edukacyjnej bierze udział 14 instytucji, które informują o nowych przepisach
Z informacji wynika także, że już prawie 1,5 tys. przedsiębiorców oraz izb ich zrzeszających znalazło w swoich skrzynkach mailowych przygotowany przez UOKiK pakiet informacji dotyczący nowych przepisów.
A wszystkie te działania w zwiżaku z tym, że 25 grudnia wchodzi w życie ustawa o prawach konsumenta. Zmienią się zasady dotyczące sprzedaży przez Internet, na pokazach, prezentacjach, a także w sklepach tradycyjnych. Już teraz przedsiębiorcy mogą szykować się do nadchodzących zmian, korzystając ze specjalnie stworzonego portalu – www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

Strona internetowa opisuje stan prawny obowiązujący od 25 grudnia, ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumentów i obowiązków sprzedawców. Przedsiębiorcy korzystając z prostych przykładów, mogą łatwo i szybko zapoznać się np. ze zmianami w procedurze reklamacyjnej, dowiedzieć się, czy wszystkie produkty są objęte rękojmią. Przykładowo: jeżeli towar się zepsuje, konsument będzie mógł dochodzić swoich praw w ramach tej ochrony, wybierając między: wymianą, naprawą, obniżeniem ceny i – gdy wada jest istotna - odstąpieniem od umowy, czyli zwrotem pieniędzy. Jeżeli przedsiębiorca nie zgodzi się z tym wyborem, będzie mógł zaproponować inne rozwiązanie. Jednak, gdy rzecz ponownie się zepsuje lub sprzedawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków i nie usunie wady, klient ma prawo żądać obniżenia ceny lub zwrotu pieniędzy i jego roszczenie musi być spełnione. Pomocny podczas składania reklamacji w ramach rękojmi będzie schemat ("Towar z wadą - pierwsza reklamacja": http://uokik.gov.pl/img/9ad6b290.jpg) opracowany przez UOKiK.

Ustawa o prawach konsumenta wdraża do polskiego porządku przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumentów, które będą obowiązywać we wszystkich krajach UE. Dzięki ujednoliceniu przepisów przedsiębiorcom będzie łatwiej działać na rynkach zagranicznych. Najważniejsze zmiany, o których powinni wiedzieć e-sprzedawcy:

1. Wydłużenie czasu na odstąpienie kupującego od umowy zawartej przez Internet (czyli na odległość) oraz na pokazie (czyli poza lokalem przedsiębiorstwa) z 10 do 14 dni.

2. Uregulowanie kwestii kosztów odesłania towaru. Warto wiedzieć, że w sytuacji rezygnacji z zakupów - to konsument poniesie koszty odesłania towaru, a sprzedawca zwróci oprócz ceny produktu także koszt jego wysłania, ale tylko najtańszy przez siebie oferowany.

3. Zapłata za zmniejszenie wartości towaru. Konsument ma prawo obejrzeć dostarczony towar w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie spełnia jego wymagań, nie może używać jej dowolnie. Gdy tak się stanie i klient będzie chciał odstąpić od umowy, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.

4. Jasne terminy zwrotu kosztów zakupu. Jeśli konsument zrezygnował z e-zakupów i wysłał oświadczenie, to sprzedawca będzie miał prawo wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy za rzecz oraz kosztów jej wysyłki do czasu otrzymania od konsumenta towaru lub potwierdzenia jego nadania.

5. Dodatkowe koszty zakazane. Za skorzystanie z określonej formy płatności przedsiębiorcy nie wolno żądać od konsumenta opłaty przewyższającej koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu. Dodatkowa opłata – np. za płatność kartą – nie może być wyższa od prowizji, którą uiści w związku z tym sprzedawca.

Warto już teraz poznać wszystkie obowiązki informacyjne, z których każdy sprzedawca będzie musiał się wywiązywać już od 25 grudnia. UOKiK zachęca do pobierania gotowych formularzy (http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/) ze strony www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl – dotyczących m.in. obniżenia ceny, zwrotu towaru, odstąpienia od umowy zawartej na odległość, które ułatwią konsumentom korzystanie z ich praw, a przedsiębiorcom – wywiązanie się z obowiązków. Dodatkowo, najważniejsze zasady zawierania umów z konsumentami opisują najnowsze publikacje Przepisy konsumenckie dla przedsiębiorców (http://uokik.gov.pl/download.php?plik=15674) oraz Vademecum konsumenta (http://uokik.gov.pl/download.php?id=1228), a także ulotki: Zakupy przez Internet (http://uokik.gov.pl/download.php?id=1229) i Jak kupować? (http://uokik.gov.pl/download.php?id=1226) Można je pobrać ze strony internetowej UOKiK lub zamówić w wersji drukowanej (http://uokik.gov.pl/publikacje_instrukcja.php).

Do działań UOKiK promujących nowe prawo przyłączyły się: Europejskie Centrum Konsumenckie (http://www.konsument.gov.pl/), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (http://www.premier.gov.pl/), Ministerstwo Gospodarki (http://mg.gov.pl/), Ministerstwo Sportu i Turystyki (http://www.msit.gov.pl/), Ministerstwo Sprawiedliwości (http://ms.gov.pl/), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (http://www.uknf.gov.pl/), Urząd Regulacji Energetyki (http://ure.gov.pl/), Urząd Transportu Kolejowego (http://www.utk.gov.pl/), Ministerstwo Finansów (http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow), Narodowy Bank Polski (http://www.nbp.pl/), Urząd Lotnictwa Cywilnego (http://www.ulc.gov.pl/pl), Urząd Komunikacji Elektronicznej (http://www.uke.gov.pl/) i Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (http://www.konsumenci.org/).