Chodzi o praktyki stosowane przez TelePolska i Telekomunikację Novum. Postępowania wszczęte przez UOKiK wykazały, że obie firmy stosowały niedozwolone praktyki polegające na pobieraniu dodatkowych opłat i nieinformowaniu klientów o możliwości odstąpienia od umowy.

Według Urzędu zbiorowe interesy konsumentów naruszało pobieranie opłaty za odstąpienie od umowy, w przypadku, gdy konsument nie rozpoczął jeszcze korzystania z usługi. Za niedopuszczalne UOKiK uznał także pobieranie opłaty aktywacyjnej za korzystanie z usług obu spółek przez numer dostępu lub preselekcję.

Postępowanie wykazało także, że Telekomunikacja Novum, zawierając z konsumentami umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, nie dostarczała im wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, mimo takiego obowiązku.