W najnowszej wersji projektu zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, skierowanej już na Komitet Stały Rady Ministrów, za nieprzestrzeganie prawa konkurencji będą groziły 2 mln zł kary.

Projekt od początku budził wiele emocji. Najbardziej sceptycznie oceniano rozwiązania dotyczące odpowiedzialności osób fizycznych – menedżerów. Krytykowały je organizacje przedsiębiorców i Rządowe Centrum Legislacji.
Urzad Ochorny Konkurencji i Konsumentów zproponował więc zmiany. W nowej wersji projektu odpowiedzialność uzależniona jest od winy umyślnej osoby zarządzającej spółką, tj. od jej zamiaru dopuszczenia do naruszenia prawa konkurencji. Wykluczono więc karalność nieumyślnego przyczynienia się do naruszeń.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna