Jak inforumje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeszcze przed wejściem zmian w życie Urząd skutecznie testował wydawanie decyzji w ciągu 30 dni
Nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji wprowadziła uproszczone i skrócone procedury dotyczące kontroli koncentracji. Zamiast dotychczasowego dwumiesięcznego terminu na rozpatrzenie wszystkich spraw wprowadzona została dwuetapowa analiza wniosków. Proste koncentracje rozpatrywane są w ciągu miesiąca, natomiast bardziej złożone przez dodatkowe cztery.

Od drugiej połowy 2014 r. Urząd starał się przygotować na wejście w życie znowelizowanych przepisów i skracać terminy rozpatrywania zgłoszeń koncentracyjnych. Jak informuje UOKiK, w ostatnim kwartale ubiegłego roku w sprawach, które nie budziły rynkowych wątpliwości wydano 36 decyzji, z czego 20 zostało zakończonych przed upływem miesiąca - średnio w 24 dni. Wszystkich decyzji było w tym czasie 47, a średni czas trwania postępowania w tym okresie wyniósł 42,2 dni. Dla porównania, w całym 2013 r. było to 58 dni. Warto przy tym pamiętać, że na długość postępowania ma również wpływ okres oczekiwania na odpowiedzi przedsiębiorców, który w niektórych przypadkach wyniósł nawet kilka tygodni.

Zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

ID produktu: 40121799 Rok wydania: 2014
Autor: Konrad Kohutek,Małgorzata Sieradzka
Tytuł: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz>>