Postępowanie dotyczące praktyki Canal+ Cyfrowy zostało wszczęte w czerwcu 2011 roku. Wątpliwości UOKiK wzbudziły listy wysyłane konsumentom rezygnującym z oferty spółki. Canal+ Cyfrowy informował w nich, że abonenci odstępujący od kontraktu powinni jak najszybciej skontaktować się telefonicznie ze spółką. Wielu z nich mogło pomyśleć, że jest to niezbędne, aby skutecznie rozwiązać umowę. Tymczasem, zgodnie z regulaminem, aby to zrobić, wystarczyło wysłać wypowiedzenie listem. Telefon, który miał wykonać konsument mógł służyć przedsiębiorcy m.in. do prezentacji atrakcyjniejszej oferty i zachęcenia go do dalszego korzystania z usługi.
Prezes UOKiK uznała, że Canal+ Cyfrowy wprowadził konsumentów w błąd co do ich obowiązków. Na przedsiębiorcę nałożono karę 1 806 304 zł. Spółka zaprzestała stosowania kwestionowanej praktyki. Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ Canal+ Cyfrowy odwołał się do sądu.