"Komisja Europejska postanowiła dzisiaj wnieść do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z niedopełnieniem przez to państwo obowiązku powiadomienia o pełnej transpozycji (częściowy brak transpozycji) do prawa krajowego przepisów UE dotyczących zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych dotyczących praw do utworów muzycznych do korzystania online na rynku wewnętrznym (dyrektywa 2014/26/UE) - napisała KE w komunikacie.

KE zwróciła się do TSUE o nałożenie na Polskę kary finansowej w wysokości 87 612 euro za dzień opóźnienia. Państwa członkowskie miały dokonać transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego do 10 kwietnia 2016 roku.

Wiceminister: w ciągu kilku tygodni wdrożymy te przepisy 
- Jestem przekonany, że w ciągu kilku tygodni uda nam się wdrożyć unijne przepisy dot. prawa autorskiego - powiedział wiceminister kultury Paweł Lewandowski. Dodał, że proces implementacji prawa został rozpoczęty "z dużym opóźnieniem spowodowanym przez poprzednią ekipę". - Proces implementacji ustawy o organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi został rozpoczęty z dużym opóźnieniem spowodowanym przez poprzednią ekipę. Musieliśmy w krótkim czasie nadrabiać te zaległości - wyjaśnił Lewandowski.

Jak dodał, w tczasie konsultacji społecznych wpłyneło kilkaset stron uwag, które trzeba było uwzględnić, wyjaśnić lub odrzucić. - Każdą trzeba było opatrzeć komentarzem, dlaczego taka, a nie inna decyzja została podjęta, wydłużyło to znacząco proces implementacji" - dodał.

- Robiliśmy, wszystko co w naszej mocy, żeby jak najszybciej tej implementacji dokonać. Nie zdążyliśmy z przyczyn obiektywnych - podkreślił.
Wiceminister doała, że w tej chwili projekt jest na etapie rządowym, w przyszłym tygodniu powinien być przedłożony Radzie Ministrów, rząd powinien go skierować do Sejmu, a Sejm powinien go przyjąć bez zbędnej zwłoki. - Jesteśmy przekonani, że w ciągu kilku tygodni ta luka zostanie wypełniona i KE odstąpi do dalszych kroków - stwierdził Lewandowski. (ks/pap)

Janusz Barta,Ryszard Markiewicz
Prawo autorskie i prawa pokrewne>>