- Nie dosyć, że zmienia się sama treść przepisów, często diametralnie, to jeszcze pojawia się możliwość nakładania dotkliwych sankcji za naruszenie obowiązków – mówi ekspert i zapowieda, że szerzej będzie mowa o tym na konferencji na ten temat, która odbędzie się w Krakowie najbliższy czwartek. Więcej>>>
- To jest niezwykle aktualna tematyka, na co wskazuje choćby niedawny wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczący kontroli pracowników przez pracodawców – mówi Paweł Litwiński.
Więcej: Strasburg: przeglądanie służbowego maila przez pracodawcę dopuszczalne>>

Zdaniem adwokata Litwińskiego to jest niezwykle aktualne również dlatego, że ciągle tak naprawdę nie wiadomo jak postępować z danymi o pracownikach, co pracodawca może przetwarzać. - To jest niezwykle aktualny temat także w związku z reformą europejskiego prawa o ochronie danych osobowych. Bo tam zmieni się wszystko i zniknie polska ustawa o ochronie danych osobowych. Myślę, że polscy przedsiębiorcy nie są jeszcze przygotowani do tych zmian, wielu może nawet jeszcze nie ma świadomości, że takie zmiany są przed nami – mówi ekspert z krakowskiej kancelarii Barta Litwiński.
Jak zapowiadają organizatorzy krakowskiej konferencji, kwestie te analizowane będą z uwzględnieniem zarówno obecnie obowiązujących przepisów prawa, jak i regulacji unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które już wkrótce wprowadzi istotne zmiany w tym zakresie. Jego formalne uchwalenie przez Radę i Parlament Europejski ma bowiem nastąpić w pierwszej połowie 2016 r., a wejście w życie po dwuletnim vacatio legis.
Jak wskazują zarówno praktycy, jak i przedstawiciele środowisk naukowych specjalizujący się w prawie pracy, obecnie obowiązujące przepisy wymagają zmiany, choćby ze względu na postęp technologiczny, jaki dokonał się w ostatnich latach. Pracodawcy, korzystając z możliwości, jakie on stwarza, pozyskują i gromadzą coraz to nowsze kategorie danych, mając do nich łatwy i nieograniczony wręcz dostęp. Tymczasem Kodeks pracy precyzyjnie reguluje, jakie dane osobowe o pracownikach i kandydatach do pracy, mogą być przetwarzane na potrzeby zatrudnienia. W praktyce rodzi to wiele problemów, jak np. monitoring - nie tylko wizyjny, lecz także ten związany z kontrolą poczty elektronicznej pracownika, śledzeniem jego aktywności w - internecie, geolokalizacją czy dostępem do billingów.

Dowiedz się więcej z książki
Ochrona danych osobowych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł




- To, co dzieje się obecnie w sferze prawa o ochronie danych osobowych ma rzeczywiście rewolucyjny charakter. A dowodem na to jest choćby formuła Dnia Ochrony Danych osobowych, który w tym roku trwa prawie dwa miesiące. Właśnie ze względu na finalizowaną obecnie europejską reformę prawa o danych osobowych. Organizowanych jest bardzo dużo imprez, których celem jest informowanie wszystkich zainteresowanych, a przede wszystkich firmy i instytucje, o tych nowych regulacjach. Ta rewolucja dotyka w zasadzie każdego elementu systemu ochrony danych osobowych – mówi dr Paweł Litwiński. I dodaje, że wszyscy zobowiązani do stosowania tego prawa muszą zdawać sobie sprawę z tego, że zmiany dotyczyć będą także znacznie wyższych niż dotychczas sankcji za jego naruszanie. – Bo jeśli osoby naruszające prawo o ochronie danych osobowych będą miały perspektywę ukarania karą finansową nakładaną przez GIODO w wysokości nawet kilkudziesięciu milionów euro, to będzie to zmiana naprawdę rewolucyjna – podkreśla dr Paweł Litwiński.

Konferencja będzie jednak poświęcona nie tylko projektowanym zmianom. - W styczniu 2016 r. mija również rok od wejścia w życie ostatniej zmiany polskich przepisów o ochronie danych osobowych, istotnej z punktu widzenia obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe, w wyniku której m.in. zasadniczej zmianie uległy przepisy dotyczące statusu i obowiązków administratorów bezpieczeństwa informacji, a także zliberalizowano zasady przekazywania danych osobowych poza EWG. W naturalny sposób pojawia się więc możliwość podsumowania praktycznych doświadczeń związanych ze stosowaniem nowych przepisów z perspektywy GIODO i pracodawców – czytamy w zaproszeniu na konferencję.

Organizatorem konferencji jest Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Patronem medialnym wydarzenia jest wydawnictwo Wolters Kluwer i serwis Lex.pl >>.