Parlament Europejski zainaugurował w tym tygodniu wraz z Komisją wspólny rejestr lobbystów. Przedstawiciele grup interesu, aby uzyskać stały dostęp do parlamentu i komisji, będą musieli posiadać specjalną przepustkę wydawaną po zarejestrowaniu.
W przypadku krótkich wizyt rejestracja jest dobrowolna. Baza danych zawiera między innymi dane osobowe, informacje o budżecie i kontaktach z partnerami z obu unijnych instytucji. Gromadzone mają być też dane na temat projektów aktów prawnych wnoszonych przez lobbystów.
Przyjęte zasady przejrzystości dotyczą wszystkich działań, które wpływają na podejmowane plany i decyzje polityczne. Nie ma przy tym znaczenia, czy chodzi przy tym o profesjonalne firmy konsultingowe, kancelarie prawne, niezależnych konsultantów, firmy, stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, niezależne ośrodki badawcze i uniwersytety. Do tej pory do rejestracji lobbingu zobowiązanie były tylko organizacje i instytucje, a nie osoby fizyczne.
Prawdziwą nowością jest możliwość zawieszenia lub usunięcia z rejestru osoby lub instytucji na skutek naruszenia kodeksu postępowania. Informacje nieprawdziwe lub niepełne muszą zostać poprawione w ciągu ośmiu tygodni - w przeciwnym wypadku niemożliwe będzie ponowne zarejestrowanie się przez okres do dwóch lat.

Źródło: euractiv.pl