Niemiecki dziennik "Financial Times Deutschland", który napisał o zaleceniu Komisji Europejskiej, cytuje projekt Zielonej Księgi KE w sprawie polityki emerytalnej. Stwierdza ona, że bez wyższego wieku emerytalnego państwom członkowskim grozić będzie "bolesna kombinacja niższych świadczeń i wyższych składek". Bruksela wylicza, że średni wiek emerytalny w państwach UE wynosi obecnie nieco ponad 60 lat i jest niższy niż w krajach uprzemysłowionych należących do OECD - dla mężczyzn jest to 63,5 roku, a dla kobiet 62,3 roku.
W UE na jednego emeryta przypadają jedynie trzy osoby zawodowo aktywne. W 2030 roku stosunek ten wyniesie jeden do dwóch, zaś w 2060 roku emeryci będą większością: trzy osoby zawodowo czynne będą musiały pracować na czterech emerytów - prognozuje KE. Wydłużenie okresów aktywności zawodowej może złagodzić ten problem. W swojej strategii gospodarczej UE 2020 Unia chce wyznaczyć cel, który zakładać będzie, że 75 proc. obywateli pomiędzy 18. a 65. rokiem życia będzie zawodowo czynna