Jak podkreśla Komisja, obecne przepisy regulujące tę kwestię, różnią się w każdym z państw członkowskich, a przyjęta w 1995 r. dyrektywa nie harmonizuje ich w sposób zapewniający wystarczającą ochronę obywateli.
Jak pisze portal EurActiv.pl, ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ma zwiększyć kontrolę obywateli nad ich danymi osobowymi przetwarzanymi w Internecie, m.in. poprzez zagwarantowanie prawa do bycia zapomnianym, łatwiejszego dostępu obywateli do własnych danych osobowych, przechowywanych przez przedsiębiorstwa, otrzymywania informacji o ich wykradzeniu oraz konieczności wyrażenia wyraźnej zgody na ich przetwarzanie i zapewnienia przez administratora prostego sposobu jej wycofania.
Nowa Dyrektywa, dzięki zsynchronizowaniu przepisów w państwach członkowskich, ułatwi organom ścigania kooperację w sprawach dotyczących zwalczania przestępczości i terroryzmu, przy jednoczesnym zapewnieniu poszanowania praw i wolności obywateli. Dane osobowe ofiar, podejrzanych oraz świadków przestępstw, przetwarzane podczas dochodzenia będą zabezpieczone zgodnie z określonymi na poziomie unijnym minimalnymi standardami. Więcej>>>
 

Dowiedz się więcej z książki
Prawo Europejskie
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł