Prof. Anna Przyborowska-Klimczak, prodziekan wydziału: - Odpowiedź rektora zaskoczyła nas. Odpisał nam, że dodatki nie mogą być wypłacone, ponieważ "nie ma jednoosobowego kierownictwa wydziału". Nie ma zatem osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za wydział.
Innymi słowy - bo nie ma dziekana. Przypomnijmy, że od kilku miesięcy trwa konflikt wydziału z rektorem Dąbrowskim. Społeczność wydziału uważa, że funkcję dziekana powinien wciąż pełnić prof. Antoni Pieniążek. Inne zdanie ma rektor.

Więcej: Gazeta Wyborcza Lublin>>>