Posłowie przyjęli m.in. poprawkę Senatu zmieniającą kryteria, jakie firma musi spełnić, aby otrzymać status centrum badawczo rozwojowego (CBR). W noweli zapisano, że firma musi co najmniej 30 proc. swojego przychodu netto uzyskiwać z działalności badawczo- rozwojowej. Senat zaproponował, aby obniżyć ten wymóg do 20 proc. Posłowie przychylili się do tej propozycji.
Status CBR pozwoli przedsiębiorcom na odpisanie od podstawy opodatkowania części przychodu. Odpisaną kwotę CBR przekazywałoby na osobne konto bankowe. W ten sposób powstałby tzw. fundusz innowacyjności, z którego środki mogłyby być wykorzystane na działalność badawczą, wdrożenia nowych technologii i opłaty wymagane przy patentowaniu wynalazków.

Przepisy umożliwiające tworzenie CBR-ów to nowość. Głównym powodem tworzenia tych przepisów jest zmiana systemu udzielania wsparcia na rozwój badań. Na mocy obecnie obowiązującej ustawy, firmy mogą otrzymać od Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) tzw. kredyt technologiczny na działalność innowacyjną. Nowa ustawa ma sprawić, że BGK przestanie udzielać tych kredytów. Zamiast tego będzie wypłacać firmom tzw. premię technologiczną. Premia ta będzie przeznaczona na spłatę części kredytu, który firma zaciągnęła w komercyjnym banku na rozwój swojej działalności innowacyjnej.
Jak napisano w uzasadnieniu do rządowej noweli, kredyt będzie udzielany przez banki komercyjne, a Bank Gospodarstwa Krajowego nie będzie już udzielał kredytu, ale spłacał połowę kapitału kredytu, lecz nie więcej niż 4 mln zł.

Zainteresowanie kredytem technologicznym wśród przedsiębiorców jest większe niż ilość przeznaczonych na Fundusz Kredytu Technologicznego środków budżetowych. Włączenie banków komercyjnych do systemu udzielania kredytów technologicznych spowoduje, że maksymalnie duża liczba kredytów będzie mogła być udzielona w maksymalnie krótkim okresie. Nie będzie potrzeby oczekiwania na spłatę kredytów do Banku Gospodarstwa Krajowego, aby przyznać kredyt kolejnym przedsiębiorcom.

bsz

Oficjalne źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz PAP - Nauka w Polsce