Europejskie nakazy zabezpieczenia na rachunku bankowym wydane w jednym państwie członkowskim będą automatycznie uznawane i wykonywane w innym państwie członkowskim – bez konieczności wszczynania odrębnego postępowania.

Po zmianach nakazy zabezpieczenia na rachunku bankowym w jednym państwie członkowskim będą automatycznie uznawane i wykonalne w innym kraju bez konieczności wszczynania odrębnego postępowania. Dzięki nowym przepisom wierzyciele zyskają dostęp do informacji na temat rachunków bankowych dłużnika, państwa członkowskie będą bowiem zobligowane do stworzenia mechanizmu ułatwiającego dostęp do takich danych.

Jurysdykcję do wydania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym będą miały sądy państwa, w którym odbywa się rozprawa główna. Nakazy zabezpieczenia na rachunku bankowym wydane w jednym państwie członkowskim będą automatycznie uznawane i wykonalne w innym, bez konieczności wszczynania odrębnej procedury. Ma to stanowić dodatkową opcję wobec analogicznych środków zabezpieczenia dostępnych na mocy prawa krajowego.