Jak informuje PG, goście byli zainteresowani funkcjonowaniem powszechnej prokuratury, gwarancjami niezależności prokuratury i prokuratorów, zakresem kompetencji Prokuratora Generalnego, a także uregulowaniem wzajemnych relacji między Prokuraturą Generalną a pionem śledczym Instytutu Pamięci Narodowej.
W spotkaniu udział wzięli także Dyrektor Departamentu Postępowania Sądowego Andrzej Pogorzelski oraz Zastępca Dyrektora Biura Prokuratora Generalnego Piotr Wesołowski.