Publikacja z założenia nie stanowi wyczerpującej porady na temat rozwiązywania sporów w wymienionych krajach. Została przygotowana w formie pytań i odpowiedzi na kluczowe zagadnienia w takich tematach jak główne metody rozwiązywania sporów, postępowania sądowe i sporne, koszty procesów i ich finansowanie, środki zabezpieczenia roszczeń, rodzaje ochrony prawnej udzielanej przez sądy, postępowania dowodowe, transgraniczne postępowania sporne, oraz alternatywne metody rozwiązywania sporów w państwach Azji, Europy i obu Ameryk oraz w Australii.

Eksperci z praktyki Postępowań Sądowych i Rozwiązywania Sporów Dentons mają doświadczenie w prowadzeniu wielorakich postępowań i sporów, Rozwiązywania Sporów Dentons tworzą indywidualne strategie procesowe uwzględniające cele biznesowe klientów. Zespół Dentons stosuje odpowiednie narzędzia i sposoby działania na każdym etapie sprawy, określając i kontrolując wspólnie z klientem ryzyka dotyczące kosztów prowadzenia sporu oraz minimalizując prawdopodobieństwo powstania kolejnego sporu sądowego w przyszłości.
Przewodnik Global Litigation and Dispute Resolution Q&A Guide jest dostępny do pobrania w wersji angielskiej ze strony Dentons.