Ministerstwo Sprawiedliwości zakończyło właśnie dystrybucję VI numeru kwartalnika "Na wokandzie". 10 tys. egzemplarzy w czerwcu trafiło do sądów, prokuratur, studentów wydziałów prawa szkół wyższych oraz instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości.
Można w nim przeczytać m.in. artykuł dotyczący ostatniego raportu Europejskiej Komisji ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości dotyczący m.in. zarobków w wymiarze sprawiedliwości we wszystkich krajach Europy. Jak we wszystkich poprzednich wyadanich, na łamach kwartalnika redakcja prezentuje zagadnienia dotyczące reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. W najnowszym numerze przybliżamy rozwiązania w zakresie okresowych ocen pracy sędziów, jakie są stosowane w innych krajach europejskich.
Znalazły się w nim również wywiady z wybitnymi osobowościami prawniczymi. Prof. Tadeusz Ereciński, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego opowiada o potrzebie tworzenia nowego Kodeksu postępowania cywilnego i związanych z tym wyzwaniach, a prof. Andrzej Rzepiński, prezes Trybunału Konstytucyjnego mówi o kondycji polskich prawników i o propozycjach zmian w funkcjonowaniu sądu konstytucyjnego.
Z myślą o studentach prawa, w artykule "Rejent w dobie konkurencji" redakacja przybliża zawód notariusza, a zawarte w nim informacje oraz wskazówki samych notariuszy, mają pomóc czytelnikom w podjęciu decyzji, czy swoją przyszłość związać np. właśnie z notariatem.
Jak w każdym numerze "Na wokandzie", jest również przegląd orzecznictwa ETPCz, wiadomości z Ministerstwa Sprawiedliwości, oraz kolumny stałych felietonistów.
Wszystkie artykuły w wersji elektronicznej można przeczytać na stronie internetowej kwartalnika - www.nawokandzie.ms.gov.pl. Znajdziecie tam Państwo także poprzednie numery naszego wydawnictwa.


Jak przypomina Ministerstwo Sprawiedliwości, opracowanie merytoryczne oraz druk kwartalnika "Na wokandzie" jest jednym z zadań projektu "Ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości" (Priorytet V PO KL), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.