Jest to powrót do propozycji złożonej przez Komisję Europejską w 2011 r. Wtedy jednak państwa członkowskie UE nie były nią zainteresowane.

"Chcemy, aby opodatkowanie przedsiębiorstw było sprawiedliwe i sprzyjało rozwojowi gospodarczemu" – powiedział Dombrovskis w środę na konferencji prasowej. "Wszystkie przedsiębiorstwa – zarówno duże, jak i małe – muszą płacić podatki w miejscu, gdzie generują zyski" – dodał.

Wszelkie propozycje KE w kwestiach podatkowych muszą być jednomyślnie zatwierdzone przez wszystkie państwa członkowskie UE. "Opodatkowanie przedsiębiorstw należy do kompetencji państw członkowskich, ale niezależnie od tego UE musi ustanowić jasne i odnowione ramy uczciwego i konkurencyjnego systemu opodatkowania przedsiębiorstw" – tłumaczył unijny komisarz.

W środę zostały przedstawione wstępne ustalenia co do debaty KE na ten temat. W czerwcu natomiast Komisja zaproponuje plan działania, który zawierać będzie również strategię wznowienia prac nad wprowadzeniem na szczeblu UE systemu wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (tzw. CCCTB). Obecnie firmy działające na terenie UE muszą stosować zasady 28 różnych systemów podatkowych. W propozycji dyrektywy o wspólnej podstawie opodatkowania z 2011 r. chodziło m.in. o to, by przedsiębiorstwa mogły składać jedną deklarację podatkową oraz konsolidować zyski i straty osiągnięte w różnych krajach. Następnie państwa, gdzie firmy prowadzą interesy, dzieliłyby się między sobą podstawą opodatkowania według aktywów, sprzedaży i siły roboczej. Potem każde z nich stosowałoby własną stawkę podatkową.

Pomysł ten został poparty przez chadeków, czyli największą frakcję w Parlamencie Europejskim. "Pierwszym krokiem w walce z unikaniem fiskusa w Europie musi być porozumienie w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania" – ocenił Burkhard Balz, członek frakcji Europejskiej Partii Ludowej, cytowany w oficialnym komunikacie chadeków. "Minimalne stawki podatkowe są nierealistyczne i przedwczesne tak długo, jak długo państwa członkowskie będą blokować wspólną skonsolidowaną bazę podatkową" – dodał.

Jak wynika jednak z wypowiedzi Dombrovskisa, w środę KE nie dyskutowała nad wprowadzeniem minimalnych stawek podatku CIT. Z kolei frakcja Europejskich Konserwatystów i Reformatorów popiera transparentność systemu podatkowego, ale sprzeciwia się harmonizacji. "Wspólna podstawa opodatkowania byłaby krokiem w stronę dalszej harmonizacji europejskich systemów podatkowych, a potem ich stawek" – powiedział Morten Messerschmidt z frakcji EKR.

Źródło: www.uniaeuropejska.org