Projektowane zmiany w zakresie postepowania upadłościowego mają, zgodnie z intencją projektodawców, umożliwić szybsze dokonanie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, a w konsekwencji zapewnić zachowanie miejsc pracy.
Podczas posiedzenia Rady, które obyło się w ubiegłym tygodniu w Luksemburgu, ministrowie pozytywnie ocenili rozszerzenie zakresu tego projektu rozporządzenia właśnie w tym kierunku. Jak poinformował reprezentujący na tym posiedzeniu Polskę wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski, Polska poparła proponowane podejście ogólne, nad którym intensywne prace toczyły się w okresie poprzedzającym posiedzenie Rady.