Jak mówi minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, który będzie przewodniczył posiedzeniu, obydwa projekty mają na celu ochronę praw obywateli w postępowaniu karnym. - To główny priorytet polskiej prezydencji w obszarze wymiaru sprawiedliwości. W trakcie nieformalnego spotkania, w lipcu tego roku, poparli go ministrowie państw członkowskich UE - podkreśla minister.
Europejski Nakaz Ochrony w sprawach karnych ma umożliwić osobom chronionym (głównie ofiarom przemocy domowej) dalsze korzystanie ze środków ochrony w sytuacji przeniesienia się do innego państwa członkowskiego. Polska chce zakończyć prace nad projektem w najbliższym czasie, zwłaszcza, iż dwa lata temu była jednym z jego współautorów.
Drugi z projektów wprowadzi jednolite, minimalne normy w zakresie przysługującego osobom podejrzanym i oskarżonym w postępowaniu karnym prawa dostępu do adwokata oraz powiadomienia osoby trzeciej o zatrzymaniu.
Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że w zakresie spraw cywilnych ministrowie po raz pierwszy będą mieli okazję wymienić poglądy na temat projektu rozporządzenia, ustanawiającego europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych.
Projekt przewiduje wprowadzenie instytucji europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, wykonywanego bezpośrednio w innym państwie członkowskim.