Uznał tak Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. I SA/Wr 1284/10), który rozpatrywał skargę jednej ze spółek na niekorzystną dla niej interpretację podatkową.

Źródło: Rzeczpospolita