Kandydatów do Trybunału może zgłosić grupa 50 posłów lub prezydium Sejmu. Mimo apeli środowisk prawniczych: Komitetu Nauk Prawnych PAN, Konferencji Dziekanów Uniwersyteckich Wydziałów Prawa, trzech byłych prezesów Trybunału, Krajowej Rady Sądownictwa i Zrzeszenia Prawników Polskich, a także wspólnego apelu prezesów TK, SN, NSA, KRS i prokuratora generalnego  - o skonsultowanie kandydatur na cztery zwalniające się w grudniu miejsca, politycy milczą.
Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna (PO) przekazał apele do sejmowej komisji sprawiedliwości. Wicemarszałek Jerzy Wenderlich (SLD) zorganizował spotkanie, ale rozmawiano ogólnie, że trzeba w przyszłości zmienić prawo tak, by Sejm wybierał spośród kandydatów zgłoszonych przez gremia prawnicze (odpowiednie projekty w Sejmie są, ale się nad nimi nie pracuje).
W tej sytuacji prof. Krystyna Chojnicka, dziekan Wydziału Prawa UJ i przewodnicząca Konferencji Dziekanów, przesłała szefowi sejmowej komisji sprawiedliwości Ryszardowi Kaliszowi listę nazwisk proponowanych przez wydziały prawa uniwersytetów. Powołała się na list szefa SLD Grzegorza Napieralskiego, w którym prosił o takie sugestie.

Kandydaci wydziałów prawa do Trybunału Konstytucyjnego:
Prof. Janina Ciechanowicz-McLean (Uniwersytet Gdański, prawo gospodarcze); - dr hab. Dariusz Dudka (prof. KUL, prawo konstytucyjne); - prof. dr hab. Hubert Izdebski (UW, prawo publiczne); - prof. Jacek Jagielski (UW, prawo administracyjne); - dr hab. Adam Olejniczak (profesor UAM w Poznaniu, prawo cywilne); - dr hab. Jan Olszewski (prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, prawo europejskie i gospodarcze); - prof. Stanisław Prutis (Uniwersytet Białostocki, prawo cywilne; rolne; samorząd terytorialny); - dr hab. Piotr Tuleja (prof. UJ, prawo konstytucyjne, pod jego kandydaturą zbiera podpisy PO); - dr hab. Włodzimierz Wróbel (prof. UJ, prawo karne, bioetyka).

Źródło: Gazeta Wyborcza