Opublikowana właśnie przez Wolters Kluwer książka Konstytucyjny status osób ubezwłasnowolnionych, porusza problematykę statusu prawnego osób ubezwłasnowolnionych w prawie publicznym przez pryzmat autonomiczności pojęcia ubezwłasnowolnienia w Konstytucji RP.

Monografia zawiera gruntowne omówienie instytucji ubezwłasnowolnienia - zarówno w prawie prywatnym, jak i w prawie publicznym - dzięki czemu ukazane zostały wszystkie możliwe jej skutki prawne i społeczne. Pokazuje także funkcjonowanie tej instytucji w niemieckim systemie prawnym od XIX wieku, jej przeniknięcie do polskiego porządku prawnego i obowiązywanie w praktycznie niezmienionym kształcie aż do dnia dzisiejszego.

Czytaj: SA: ubezwłasnowolnienie tylko w ostateczności>>>

Autor wskazuje ponadto potrzebę zmian regulacji prawnych dotyczących ubezwłasnowolnienia. Bardzo szeroko powoływana literatura przedmiotu, wielość zastosowanych metod badawczych oraz aktualność opracowania czynią je wyjątkowym na tle innych prac poświęconych omawianej tematyce.

imagesViewer


Zdaniem autora i wydawcy, książka jest skierowana przede wszystkim do sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Będzie też przydatna dla pracowników naukowych specjalizujących się w prawie konstytucyjnym i prawie cywilnym.
Jak podkreśla autor, z jednej strony publikacja zajmuje się klasyczną instytucją prawa cywilnego – ubezwłasnowolnieniem, ale analizując ją od strony prawa, pokazuje zupełnie inny i zaskakujący wymiar funkcjonowania tej instytucji w polskim systemie prawnym. Z drugiej strony korzysta z bardzo wielu metod prawniczych, wykorzystując je w ramach prowadzonego dyskursu. Cenne może być również krytyczne spojrzenie względem instytucji prawnej.

Więcej o publikacji>>>