Po wtorkowym posiedzeniu Komisja poinformowała, że nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych, za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, "w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych".

Jak przypomina KNF, zgodnie z artykułem 14 ust. 1-3 tej ustawy zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, a gdy są obiektywne okoliczności uniemożliwiające to, nie później niż w ciągu 90 dni; w ciągu 30 dni ma też poinformować o ewentualnej odmowie wypłaty.

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA za naruszenie tego samego artykułu ustawy ukarane zostało karą pieniężną w wysokości 45 tysięcy złotych na G w "związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązków informacyjnych".